Share

20.08 2021 af Sofie Rossen

Er din lønafstemning automatiseret?

Untitled design (17)

Er din lønafstemning automatiseret?

Personaleomkostninger repræsenterer oftest den største omkostning i en virksomhed, og korrekt bogføring og indberetning heraf er nødvendig for at sikre en retvisende og pålidelig økonomistyring af din virksomhed. Desuden stiller lovgivningen krav om lønafstemning, og derfor handler det om at gøre processen så ligetil som muligt.

 

Én samlet platform til automatisering af din lønafstemning
Hos Keepers ApS har vi gjort det nemt for vores kunder ved at udvikle én samlet platform, hvor du på en effektiv og gennemsigtig måde kan automatisere lønafstemningen mellem din virksomheds lønsystem, økonomisystem og SKAT. Så er du sikret, at din virksomhed imødekommer årsafslutningen og revisionen, hvor tiden er knap i forvejen.

Samtidig får du fuldt indblik i den månedlige udvikling i personaleomkostningerne og derigennem overblik over en af virksomhedens mest betydelige udgiftsposter. Platformen er funderet i Excel – som du nok allerede benytter. Den kan tilpasses på tværs af økonomi- og lønsystemer og er derfor en let tilgængelig tilføjelse til din virksomheds økonomiafdeling, der ikke kræver noget dyrt systemskifte.

Skattelovgivningen er en kompleks størrelse
Som arbejdsgiver stiller mindstekravsbekendtgørelsen krav til, at din virksomhed kan fremvise en afstemning af indberetning, bogføring og betaling af A-indkomst og AM-bidragspligtig indkomst m.v. jf. kildeskattelovens bekendtgørelse § 27.

Som udgangspunkt består en lønafstemning af to centrale elementer – en afstemning mellem virksomhedens lønsystem og SKAT samt en afstemning mellem virksomhedens lønsystem og økonomisystem.

Vi hjælper dig sikkert gennem lønafstemningen
Kontakt Keepers ApS for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed sikkert igennem lønafstemningen på månedlig basis og sikre kvalitet og effektivitet op til årsafslutningen.