Share

17.11 2020 af Kristina Scharff

Forskudsferie – har du taget stilling?

Forskudsferie

Har du taget stilling til, om medarbejderne må afholde forskudsferie? Og har virksomheden lavet en model for differenceberegninger ved medarbejdere, der går op eller ned i tid?


Samtidighedsferie giver mulighed for forskudsferie

Den 1. september overgik vi til den nye Ferielov og dermed fra forskudt ferie til samtidighedsferie. Det betyder, at medarbejderne nu løbende skal spare op til at holde ferie. Og selvom Ferieloven giver mulighed for, at man kan lade medarbejdernes ferieregnskab gå i minus, er der flere overvejelser at gøre sig, før man som virksomhed tilbyder dette.

Loven siger, at de dage, du opsparer i indeværende måned, kan afholdes i den efterfølgende måned, men virksomheden kan med forskudsferie give lov til, at man allerede får lov at holde dem i optjeningsmåneden, så man ikke trækkes i løn, hvis man ikke har noget opsparet fra tidligere måneder.


Det skal du have med i overvejelserne

Muligheden for forskudsferie kan ses som et attraktivt medarbejdergode, der giver mulighed for spontane ferieønsker i forbindelse med eksempelvis bryllup, fødselsdage, rejser etc. Som virksomhed er det dog værd at have med i overvejelserne, at håndtering af forskudsferie kræver noget ekstra rent administrativt. Der er selvfølgelig også et økonomisk udestående, der gerne skulle kunne udlignes, hvis medarbejderen vælger at opsige sit ansættelsesforhold i umiddelbar forlængelse af ferien.


Differenceberegning ved ændring i arbejdstid

Pga. overgangen til samtidighedsferie skal der fra den 1. september laves differenceberegning, hvis en funktionær, der har ferie med løn, ændrer arbejdstid, i forhold til den arbejdstid hvor ferien er optjent. Tidligere skulle differenceberegning først laves, hvis arbejdstiden ændrede sig med mere end 20 %. Men fra den 1. september skal der altså laves differenceberegning ved enhver ændring i arbejdstid.

Virksomheder skal desuden være opmærksomme på denne yderligere administration ved ferieafholdelse.

Har du behov for sparring på området, er du velkommen til at kontakte Keepers på kontakt@keepers.nu.