Share

11.02 2021 af Kristina Scharff

Frivillig indbetaling af indefrosne feriepenge

frostkugle

Den 1. februar 2021 åbnede Lønmodtagernes Feriemidler for frivillige indbetalinger. Det betyder, at alle virksomheder nu kan foretage frivillige indbetalinger af de indefrosne feriepenge, som blev opsparet i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020.
 
 
Frivillige indbetalinger kan foretages løbende
Log på Virk.dk/selvbetjening-feriemidler og vælg, hvilke medarbejdere I ønsker at indbetale for. Vær opmærksom på, at det kun er medarbejdernes fulde optjening af De indefrosne feriepenge, der kan indbetales. Når I har bekræftet jeres valg, vil I få en betalingslinje, hvor pengene skal sendes til.

Selvbetjeningsløsningen for frivillige indbetalinger forbliver åben, så I fremover kan indbetale løbende. I februar 2021 modtog jeres medarbejdere et brev om den indberetning af deres indefrosne feriepenge, I som arbejdsgiver har foretaget via lønsystem/eIndkomst. Det giver dem mulighed for at se og tjekke, om alt er, som det skal være.
 

Sådan tjekker medarbejderne, at deres opsparede feriepenge er opgjort korrekt
Bruttoferiepengene for en funktionær er beregnet på følgende måde:

Ferieberettiget løn for overgangsåret * 12,50 % = bruttoferiepenge.

De fleste danske lønsystemer danner lønsedler til medarbejdere med en saldo for deres ferieberettigede løn, mange også specifikt for opsparingen i overgangsperioden. Med udgangspunkt i deres lønseddel for august 2020, vil de kunne foretage ovenstående beregning og få resultatet af deres indefrosne feriepenge før skat.

 
Hvad så, hvis der er korrektioner?
Korrektioner foretages enten via jeres lønsystem eller i eIndkomst. Foretages der korrektioner i medarbejdernes indefrosne feriepenge efter den 1. februar 2021, vil jeres medarbejdere få besked om dette i deres e-Boks. Vær opmærksom på, at medarbejderne skal acceptere korrektionen, før denne slår igennem.