Share

16.09 2021 af Kristina Scharff

Husk at varsle afholdelse af ferie

Ferietillæg

Husk at varsle afholdelse af ferie 

Hvis medarbejdere har ferie tilbage ved udgangen af ferieafholdelsesperioden 31.12.2021, vil 5. ferieuge (eller det, der er tilbage heraf) jf. Ferieloven blive udbetalt automatisk til medarbejderen senest pr. 31.03.2022.

I stedet for udbetaling af den 5. ferieuge kan der indgås en skriftlig aftale om, at ferien overflyttes til næste ferieafholdelsesperiode 01.09.2021 – 31.12.2022.

Evt. restferie ud over 5. ferieuge bortfalder for medarbejderen. Værdien for en feriedag x antal dage skal afregnes til Feriefonden og bliver derved en udgift for virksomheden og tab af feriedage for medarbejderen.