Share

11.05 2020 af Kristina Scharff

Hvad sker der i Miniferieåret?

miniferieåret_cover_blog

Som led i overgangen til den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020, vil der være et forkortet ferieår – populært kaldet miniferieåret. Men hvad sker der egentlig i et kort ferieår? Og hvilke regler gælder i overgangsperioden til den nye ferielov?

Miniferieåret – hvornår og efter hvilke regler?
Miniferieåret løber i perioden den 1. maj til den 31. august 2020, og der kan i denne periode som udgangspunkt afholdes 16,64 feriedage optjent i perioden den 1. januar 2019 til den 31. august 2019. Afholdelse af ferie i miniferieåret sker efter den nuværende ferielovs regler, da den er gældende, frem til den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

Varsling af sommerferie 2020
Idet overgangsperioden til den nye ferielov – altså miniferieåret – ligger i hovedferieperioden, kan betalt ferie frem til den 1. september varsles til afholdelse efter de nuværende regler til og med september måned. Det betyder, at miniferieåret i praksis kan løbe fra den 1. maj til den 30. september 2020.

Miniferieårets periode i praksis

Restferie fra miniferieåret – hvad sker der med den?
Vær opmærksom på, at feriedage, som endnu ikke er afholdt den 1. september 2020 eller varslet til afholdelse i september måned, AUTOMASTISK vil blive overført til det nye ferieår og efter de nye regler per den 31. august.

Den ikke afholdte ferie vil ved overførsel blive omfattet af reglerne i den nye ferielov. Ved overgangen mellem miniferieåret og den nye ferielov skal der således ikke laves skriftlige ferieoverførselsaftaler.

Indefrysning af feriepenge gælder ikke 6. ferieuge
På grund af overgangen til den nye ferielov indefryses alle feriepenge i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020 til en opsparing i Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende feriemidler. Det sker for at undgå, at du får dobbelt ferie til rådighed, når du den 1. september 2020 overgår til samtidighedsferie. Den indefrosne ferie udbetales ved folkepensionsalderen eller, når du forlader arbejdsmarkedet.

Ekstra fridage udover ferielovens 5 ugers ferie, fx feriefridage, særlige feriedage eller den 6. ferieuge (i det følgende kaldet: feriefridage) er dog IKKE omfattet af ferieloven. Feriefridage følger af overenskomst, din ansættelseskontrakt eller virksomhedens personalehåndbog, og det vil derfor fremgå heraf, hvordan feriefridage optjenes og afholdes i forbindelse med overgangen.

Kontakt Payroll@keepers.nu, hvis du har spørgsmål til Miniferieåret.