Share

08.12 2020 af Kristina Scharff

Har I tjek på meadarbejdernes indefrosne feriepenge?

sneblog

Den nye ferielov er for alvor skudt i gang, og det er på tide at få tjek på medarbejdernes indefrosne feriepenge og få disse indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler. De indefrosne feriepenge blev opsparet i overgangsperioden , som forløb i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Frist for indberetning i december
Fristen for at indberette de indefrosne feriepenge er den 31. december 2020.
Nogle lønsystemer har indberettet løbende på jeres vegne, mens andre venter helt frem til den 28. december 2020 med at sende information om medarbejdernes opsparede feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. I kan tjekke og afstemme indberetningerne helt frem til 31. december 2020 og ligeledes rette, hvis der er sket fejl og/eller indberettet forkerte oplysninger.

  • Er indberetningerne korrekte, skal I ikke gøre mere
  • Har lønsystemet indberettet løbende, skal rettelser laves via e-Indkomst
  • Hvis lønsystemet ikke har indberettet endnu, skal der rettes via lønsystemet

Sådan sikrer I korrekt indberetning
I kan med fordel logge på jeres lønsystem og danne et udtræk for perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020, som viser jer et overblik over antallet af medarbejdernes opsparede feriedage og feriepenge.

På virk.dk/tjek-feriemidler kan I se jeres indberetninger, hvis de allerede er oplyst til Lønmodtagernes Feriemidler. Derfra kan I afstemme virksomhedens indberetninger for perioden.
Skal der foretages rettelser, skal I logge på Skat.dk og indberette via:

  • felt 0210 – Bruttoferiepenge forsættende funktionær
  • felt 0211 – Feriedage forsættende funktionær.

Vedrører rettelserne timelønnede, bruges:

  • felt 0202 – Nettoferiepenge timelønnede
  • felt 0203 – Optjente feriedage timelønnede.

For lønsystemer som ikke har indberettet endnu, er det rapporten fra lønsystemet, som I skal tage udgangspunkt i.
Vær opmærksom på dobbelt indebretning
Har I haft fratrædelser af medarbejdere i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020, bør deres indefrosne feriemidler allerede være oplyst til e-indkomst, hvorfor det er vigtigt at stemme det af, I finder på Virk.dk, så der for eksempel ikke indberettes dobbelt.
Vi anbefaler, at I også tjekker op på, at disse medarbejderes saldi er indberettet korrekt til e-indkomst.

I januar 2021 vil jeres medarbejdere få besked om, hvad I har indberettet.

Har I spørgsmål?
I kan læse mere om indberetning og Lønmodtagernes Feriemidler på Virk.dk/feriemidler.