Share

28.06 2021 af Kristina Scharff

Nye regler for alle beskattede firmabiler

Beskatning af biler-Max-Quality

Fra den 1. juli 2021 ændres reglerne for beregning af den skattepligtige værdi på fri bil. Ændringerne indfases løbende de næste fem år og betyder, at jeres firmabiler skal genberegnes hvert år.

Sådan er reglerne i dag
Hvis bilen er mere end 300.000 kr. værd, skal medarbejderen betale skat af 25% af de første 300.000 kr. og 20% af resten plus et miljøtillæg.

Hvad er det nye?
Den skattepligtige værdi
Beregningsmetoden vil blive udfaset i løbet af de næste fem år, og ligeledes vil skellet på 300.000 kr. ikke længere være aktuelt.
Frem mod 2025 vil satsen på 25% reduceres med 0,5% årligt, og satsen på 20% forhøjes med 0,5% årligt. Fra og med 2025 vil der kun være én sats, nemlig 22,5% når beskatning af fri bil skal beregnes.

Miljøtillæg
Miljøtillægget forhøjes fra den 1. juli 2021 og frem til den 1. januar 2025.

Indfasning af de nye satser
Nedenfor kan du danne dig et overblik over, hvornår og hvordan de nye satser indfases

fri bil

Genberegning
Fra den 1. februar 2020 trådte ændringen af ligningsloven i kraft med krav om, at leasede bilers beskatningsværdi skal genberegnes senest 4 måneder efter den første registreringsdato.


Arbejdsgiver er forpligtet til at anvende nyvognsprisen
Det er leasingselskabet, der skal oplyse arbejdsgiver om ændringer i beskatningsgrundlaget samt genberegningstidspunkt. Herefter er det arbejdsgivers pligt at anvende det nye beskatningsgrundlag fra og med genberegningstidspunktet og indberette det nye, skattepligtige beløb.