Share

16.03 2020 af Kristina Scharff

Nye initiativer skal holde hånden under dansk erhvervsliv – om refusion og lønkompensation

Honeytrap (4)

COVID-19 skaber fortsat store udfordringer for alle dele af det danske samfund, og derfor har regeringen præsenteret endnu en række nye tiltag i forsøget på at støtte dansk erhvervsliv. Vi sætter fokus på nogle af de tiltag, som kan være relevante for mange af vores kunder.

Få refusion fra dag ét, hvis din medarbejder rammes af COVID-19 eller bliver sendt i karantæne
For at afbøde de direkte negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom hos medarbejdere på grund af COVID-19 har regeringen fremsat et hastelovforslag om udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne. Konkret vil der kunne ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden). Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige ’egenperiode’ på 2 uger. For personer sygemeldt af andre årsager gælder de almindelige regler.

Ordning med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel
Ændringerne i arbejdsfordelingsordningen gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, fx i perioder med manglende ordretilgang. Under en arbejdsfordeling vil det være muligt at få supplerende dagpenge i perioder, hvor man går hjemme pga. nedsat arbejdstid.

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked
Coronavirus har skabt stor usikkerhed blandt danske lønmodtagere, og derfor har Regeringen og arbejdsmarkedets parter nu indgået en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for fyringstruede medarbejdere. Ordningen er gældende fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020.

Mulighed for delvis refusion
Ordningen giver arbejdsgiveren mulighed for at få delvis refusion for afholdte lønudgifter over en periode på tre måneder. Står du som virksomhed overfor at skulle afskedige mindst 30% af din medarbejderstab eller mere end 50 ansatte, kan du derfor få kompensation for 75% af medarbejdernes lønudgift – dog maks 23.000 per. måned per medarbejder. For timelønnede gælder det, at virksomheden kan få dækket 90% af lønudgifterne, dog maks 26.000 per måned per medarbejder.

Ansøgning og dokumentation
Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk. Det forventes, at der vil blive åbnet op for ansøgninger til puljen midt i uge 13, og at de første lønkompensationer kan udbetales allerede ugen efter. I ansøgningen skal virksomheden angive medarbejdernes CPR-nummer og begrunde, for hvilken periode der forventes arbejdsmangel. Ansøgningen bygger i første omgang på virksomhedens egne oplysninger på ”tro og love”, men der vil senere komme en kontrolfase. Benytter du dig af ordningen, skal du derfor indsende dokumentation på, at ordningen blev udnyttet og dokumentere, at du har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Dokumentationen herfor skal ske med revisorbistand.

Undersøg dine muligheder
Hos Keepers følger vi med i udviklingen og ser på, hvordan de nye tiltag kan effektueres rent administrativt. Og har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi opfordrer samtidig til, at du undersøger, hvilke muligheder din virksomhed har for at benytte sig af støtteordningen.

Læs mere om de enkelte tiltag på Finansministeriets hjemmeside, eller få svar på dine spørgsmål på Virksomhedsguiden.dk: