Share

05.11 2020 af Kristina Scharff

Har I tjekket virksomhedens e-boks?

feriefond

Der er for nyligt kommet post fra Arbejdsmarkedets Feriefond, som det er vigtigt, at I forholder jer til. Såfremt ferie optjent i 2018 ikke er blevet enten afholdt i perioden fra den 1. maj 2019 til den 30. april 2020, udbetalt til medarbejderne, eller der er indgået en skriftlig aftale om overførsel af ferie senest den 30. september 2020, skal den optjente ferie nemlig indberettes og indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond. Fristen for indberetning og indbetaling er senest den 15. november 2020.

Alle virksomheder skal indberette

  • Har medarbejderne ikke afholdt, overført eller fået udbetalt ferie, skal feriedage og værdien heraf indberettes.
    Af de 25 dages ferie, som medarbejderne opsparer, er der mulighed for at overføre de sidste 5 dage til et nyt ferieår eller få disse udbetalt. Det er dog et krav, at medarbejderne afholder 20 dages ferie, for at kunne overføre 5. ferieuge til nyt ferieafholdelsesår – dette i overensstemmelse med Ferieloven.
  • Har alle medarbejderne afholdt, overført eller fået udbetalt ferie, skal der indberettes med beløbet ”0 kr.”

Bemærk! Har I også modtaget et brev fra en anden feriefond, så bør I kontakte denne og høre, hvordan I skal forholde jer.

Hvem skal der indberettes på?

For virksomhedens månedslønnede, som forsat er i beskæftigelse hos jer, gælder det, at værdien af ikke brugte feriedage opgøres.

Sådan beregnes værdien af en feriedag

Fast månedsløn i april 2020 / Fast normtid * 7,4 = Bruttoværdien af en enkelt feriedag, som ikke er afholdt.

Vær ekstra opmærksom på, at…

  • rettidig indberetning og indbetaling er senest den 15. november 2020.
    Indbetalinger efter den 15. november 2020 medfører morarenter.
  • dette udelukkende handler om optjeningsåret 2018 og ikke indefrosne feriepenge fra overgangsperioden.
  • Arbejdsmarkedets Feriefond foretager stikprøvekontroller.