Share

19.03 2020 af Kristina Scharff

Regeringen og Folketingets partier er nu enige om hjælpepakker til dansk økonomi

enighed om kompensationsordninger til dansk erhverv

Samtlige partier bakker op om at sikre dansk økonomi og er i dag nået til enighed om de hjælpepakker, som blev præsenteret i går den 18. marts 2020. Samtidig forhøjes rammen for den statsgaranterede låneordning, mens en række nye tiltag også er sat i værk.

Kompensationsordning for selvstændige
Som oplyst i vores tidligere blogindlæg betyder ordningen, at selvstændige, der oplever en nedgang i omsætningen på mere end 30% som konsekvens af COVID-19, kan blive kompenseret med op til 75% af tabet, maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Kompensationen vil dog kunne dække op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

I oplægget kunne kun CVR-registrerede få glæde af støtteordningen, men den endelige aftale gør det også muligt for selvstændige uden CVR-nr. at få støtte, såfremt de oplever et fald i B-indkomsten på 30%. Dvs. at de også kan få dækket op til 75% af B-indkomsttabet og maksimalt op til 23.000 kr. pr. måned.

Ordningen gælder fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020. Det er et krav, at virksomheden maks. har 10 ansatte, og at omsætningen tidligere har været over 15.000 kr. pr. måned i gennemsnit.

Sådan søger du om støtte som selvstændig erhvervsdrivende
Du kan ansøge om støtte på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Her vil det blive offentliggjort, hvornår der er åbent for ansøgning.

Kompensation for faste udgifter til de hårdest ramte erhverv
Kompensationsordningen for faste udgifter til de hårdest ramte erhverv er baseret på følgende principper:

1) Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
2) Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen (mere end 40%)
3) Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80%.
4) Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
5) Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen tilbagebetales
6) Virksomheder, som må lukke pga. forbud, kan få kompensation på 100% af de faste udgifter

Du kan få godtgjort dokumentérbare, faste udgifter som fx husleje og renteudgifter, og der kompenseres efter følgende:

  • Op til 80% hvis omsætningsnedgangen har været 80-100%
  • Op til 50% hvis omsætningsnedgangen har været 60-80%
  • Op til 25% hvis omsætningsnedgangen har været 40-60%

Sådan søger du om kompensation for faste udgifter
Du kan søge kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over dine faste udgifter. Den forventede omsætningsnedgang opgøres for hele eller dele af perioden den 9. marts til den 9. juni 2020 med reference til den samme periode i 2019. Efter perioden på de tre måneder gennemføres en kontrol baggrund af din momsindberetning, som kan resultere i en efterregulering svarende til det faktiske tab af omsætning. Du kan dog ikke ansøge om kompensation, hvis de faste udgifter udgør minimum 25.000 kr. i perioden, og der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden. På virksomhedsguiden.dk vil du kunne se, hvornår der bliver åbnet op for ansøgning.

Statslige garantiordninger forhøjes
Den 12. marts 2020 præsenterede Regeringen to garantiordninger for hhv. SMV’er og større virksomheder (dem skrev vi om i et tidligere blogindlæg[link]). I forbindelse med gårsdagens lynforhandlinger mellem Regeringen og Folketinget øvrige partier blev det besluttet at forhøje rammen for de statslige låneordninger.

Garantiordning for SMV’er
Garantiordningen forhøjes fra 3,36 mia. kr. til 17,5 mia. kr. svarende til understøttelse af udlån på samlet set 25 mia. kr. Ordningen indebærer statsstøtte og skal godkendes af kommissionen.

Garantiordning for større virksomheder
Rammen forhøjes her fra n 2 mia. kr. til 25 mia. kr. svarende til understøttelse af udlån på samlet set 35,7 mia. kr. Ordningen vil fungere på markedsvilkår.

Regeringen har desuden iværksat en række nye tiltag om bl.a. øget adgang til eksportkredit, øget adgang til dagpenge og sygedagpenge m.fl. Du kan læse mere om hjælpepakkerne og alle de nye tiltag her.