Share

13.08 2020 af Kristina Scharff

Vi er et team, og vi skal løfte sammen!

Manja web

Medarbejderportræt af Consultant i Keepers ApS – Consulting, Manja Hansen.

Hun havde altid haft naturligt flair for økonomi og gennem et basisforløb på RUC, hvor mikro- og makroøkonomi fangede hendes interesse, blev hun sporet ind på, hvilken vej, hun ville gå i sit professionelle liv. Og selvom vejen dertil var lidt kringlet og betyder, at hun i dag har kendskab til hele fire forskellige universiteter, er hun glad for ’rejsen’ og har lært noget på hvert af stederne. I dag er hun en stærk regnskabsfaglig kapacitet hos Keepers, når det kommer til udvikling af kurser. Mød Manja, Consultant i Keepers ApS.

Rationel tænkning og logik
”Regnskab er logisk og giver mening. Der er en grund til, at man gør, som man gør. Det er rationel tænkning, og derfor falder det mig naturligt og er noget, jeg altid godt har kunnet lide.”
Manja blev færdiguddannet cand.merc.aud fra CBS i foråret 2017 og sidder i dag med en tung og bred uddannelse, hvorfra hun har kendskab til alle perspektiver af regnskab samt lovgivningen herom.

The ’big four’
Siden andet år på bachelorstudiet var Manja overbevist om, at Deloitte var stedet at være, og hun tænkte dengang, at det eneste rigtige var at være en del af ”the big four” – for det var der jo prestige i. Manja forfulgte drømmen og blev ansat som revisor, som hun jo var uddannet til. Jobbet bestod i overvejende grad af afstemninger af, hvorvidt to tal var ens eller ej, og levede ikke op til Manjas forventninger om jobbet som revisor. Hun følte sig ganske enkelt ikke motiveret.

”Det var svært for mig at finde ud af, hvilken værdi jeg egentlig skabte, og jeg følte ikke min viden blev udnyttet til fulde. Jeg skabte ikke noget af værdi selv, men kontrollerede bare andres arbejde. Det gav mig ikke forståelse for det regnskabsmæssige på et dybere plan, men blot en følelse af at besidde en overfladisk viden på området. Og det frustrerede mig.”

Manja havde et stærkt ønske om at forstå tingene i dybden og kende til regnskabets aspekter hele vejen rundt. Derfor var Keepers et oplagt næste skridt for Manja, da hun her fik indtryk af, at man lærte alting fra bunden og løbende byggede ovenpå.

Inspirerende virksomhedskultur og dyrkning af fællesskabet
”Hos Keepers fik jeg genopfrisket noget af den viden, jeg allerede kom med, og fik bygget ovenpå. Det blev sikret, at jeg havde et stabilt fundament – og det er virkelig Keepers force.”

Når valget faldt på Keepers, var det dog ikke kun pga. måden, man blev oplært på og de gode muligheder for udvikling, som der også blev sat stor fokus på. Det var i lige så høj grad, fordi Manja fandt sin nærmeste leder Katja enormt inspirerende. Manja var ikke i tvivl om, at den kommende leders måde at være på tegnede godt for virksomhedskulturen. Og det var i sidste ende det, der var udslagsgivende for valget af Keepers.

”Hos Keepers hjælper man hinanden meget. Kulturen er på ingen måde konkurrencepræget. Vi er et team, og vi skal løfte sammen. Der er aldrig nogen, der er blege for at dele ud af deres viden, og det præger virkelig kulturen i Keepers. Nogle bliver selvfølgelig motiveret af den indbyrdes konkurrence, der også findes i vores branche. Det gør jeg bare ikke.”

Og netop kulturen i Keepers er noget helt særligt. Her passer man på hinanden og dyrker fællesskabet, optimismen og en inkluderende kultur, hvor der er plads til alle.

Evnen til at læse andre mennesker og indgå i et team
Oplæringen og det løbende fokus på udvikling hos Keepers gav Manja et helt billede af, hvad et regnskab består af, herunder bogføring, afstemninger til månedsrapportering og præsentation af regnskabsrapporter for en kunde, samtidig med en god forståelse for, hvordan man opbygger en god og tæt kontakt med kunden. Som revisor er man typisk en fremmed for kunden, der ikke skal være en egentlig del af teamet, men fungere som en ekstern hjælp. Som konsulent indgik Manja nu i stedet i teams i de virksomheder, hun arbejdede for.

”Jeg kom ind i nogle teams med en anden baggrund og skulle lære at begå mig og blive en integreret del af det team. Og det har lært mig rigtig meget om, hvordan man kan tilpasse sig og få et godt samarbejde op og køre ved at læse og forstå de mennesker, man skal arbejde sammen med.”

Kunden skal mærke, at samarbejdet med Keepers giver noget ekstra
Netop det at indgå som en integreret del af et team er helt afgørende for Manja.

”Det er vigtigt for mig som konsulent at indgå som en del af teamet, der kan tilføje nyt og skabe forbedringer og generelt gøre arbejdsgangene nemmere for kunden. Kunden skal mærke, at samarbejdet med Keepers har givet dem noget andet end bare standarden for den opgave, de havde behov for hjælp til. Jeg vil gerne kunne levere noget ekstra.”

Stærk regnskabsfaglig baggrund og vigtig læring
Manja har en stærk regnskabsfaglig baggrund, som senest har gjort nytte på et projekt hos en kunde, hvor hun har kørt revisionen og været med til at forbedre momsmodel, fordi der skulle laves efterindberetninger. I øjeblikket er hun tilbage hos en tidligere kunde, hvor der hele tiden bliver udviklet nye initiativer og derfor også sker nye ting i regnskabet. Det betyder, at der løbende er krav om nye tiltag i forbindelse med regnskabet fx tilføjet ny ’revenue stream’ etc., og det finder Manja både lærerigt og udfordrende.

Manja har desuden hjulpet til hos en virksomhed, der netop havde fusioneret og skulle have samlet rapporteringen, samtidig med at de gik fra et system til et andet. Det var et kæmpe puslespil, og derfor havde virksomheden behov for ekstra hjælp og blev derfor ved med at forlænge Manja. Det lærte Manja om overgangen til nyt rapporteringssystem og de udfordringer, det kan føre med sig – også ift. at indgå i et team og få samarbejdet til at spille, når også flere nationaliteter skal samarbejde.

Vigtigt ikke at stå i stampe
For at kunne levere det ekstra til kunden mener Manja, at det er vigtigt ikke at stå i stampe, men fortsat udvikle og forbedre sig og tilføje ny viden til det faglige katalog. Hun drømmer derfor blandt andet om at udvikle og afholde flere kurser end dem, hun allerede har stået for, fx om bogføringskursus, og synes det kunne være fedt at få lov at udbrede det til de nye interne, som opstart. Og så glæder hun sig over at være med på rejsen fra start up til noget større.

”Det er sindssygt spændende at være med på den her rejse. Jeg er stolt over den gode kultur, vi har skabt, fordi den er så unik. Og jeg tror på, at Keepers renomme vil vokse sig støre. Det er ikke uset, at tidligere kunder hyrer os tilbage igen, og det må jo være, fordi de er tilfredse med vores arbejde.”

Interne kurser styrker det faglige fundament
Keepers har altid haft stort fokus på udvikling af deres medarbejdere, og udvikler og afholder derfor også interne kurser for løbende at styrke det faglige fundament. Og i den forbindelse har Manja været med til at udvikle og afholde momskursus for sine kollegaer. Ideen om at udvikle et momskursus opstod efter Manja havde deltaget i et klassisk momskursus med en meget boglig tilgang, som hun mente kunne gøres mere interessant, samtidig med at der internt blev efterspurgt et mere hands on kursus med fokus på, hvad der var vigtig at vide, når man sad ude hos kunderne.

”Jeg kan lide at præsentere noget og give viden videre. Det næste på programmet er, at jeg skal lave internt bogføringskursus. Og det er målet med kurset, at kurset baseres på praktiske eksempler, så de nye assistenter, vi får ind, hurtigt kan bygge ovenpå teorien fra deres studie.”

Manja bor til dagligt med sin kæreste på Amager. Sammen dyrker de meget kampsport, så hold dig gode venner med Manja. Blandt kollegaer og kunder er Manja kendt som en likeable, arbejdsom og regnskabsmæssigt dygtig medarbejder, der går meget op i, at hendes kurser skal være indlevende og interessante. Og så elsker hun slik og rødvin og er altid klar på en god fest. 😉